093-954-2452

094-691-6947

TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
  • จิบิ มารุโกะจังแลนด์ (CHIBI MARUKO-CHAN LAND),นั่งรถไฟสายโรแมนติก,นั่งกระเช้าไฟฟ้าโกไซโชะ (GOZAISHO ROPEWAY)
  • มืองอาราชิยาม่า,สะพานโทเก็ตสึเคียว,เมืองโอซาก้า,นั่งกระเช้าGOZAISHO,ตลาดปลากามาโกริ,โรงงานพายปลาไหล,ช้อปปิ้งอิออน,ล่องเรือSHIMIZU,GOTEMBA OUTLET,ออนเซน,สวนโออิชิ ปาร์ค,พระใหญ่ คามาคุระ,ช้อปปิ้งชินจูกุ,วัดนาริตะ
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ TOP1291
วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
TOP129-1 : KYOTO SHIZUOKA MARUKO TOKYO 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน