093-954-2452

094-691-6947

TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
  • กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, สวนฮิทซึชิยาม่าพิงค์มอส
  • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ, คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต, ตลาดเช้าทาคายาม่า, หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ, เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO, นาโกย่า, นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน, ทะเลสาบฮามานะ, ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ, น้ำตกชิราอิโตะ, โอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิออน, ออนเซน 3 คืน
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ TOP208
วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
TOP208 : JAPAN ALPS & PINKMOSS TOKYO 7D 5N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน