093-954-2452

094-691-6947

TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
  • สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ชมโชว์เพนกวิ้น, ลานสกี WAKU WAKU SNOWLAND, บ่อน้ำสีฟ้า
  • ศาลเจ้าฮอกไกโด, ออนเซน, หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า, เดินเล่นชมนิงเกิ้ลเทอเรส, เมืองซัปโปโร , เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, หอนาฬิกา, ไอน้ำโบราณ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ, ตลาดปลา, ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ TOP217
วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
TOP217 : HOKKAIDO ASAHIKAWA FURANO OTARU SAPPORO 6D4N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน